Kontakt

RalCom > Kontakt

Sídlo spoločnosti :

Jána Derku 1703,
911 01 Trenčín

+421 917 864 210

IČO : 36 308 871
IČD : SK 20 20 176 510
DIČ : 20 20 176 510

Bankové spojenie :
Fio banka, a. s.  
SK 38 8330 000 000 2801 494 433

Kontaktná osoba :
Ing. Radoslav Lazový
Hot line:  0907 745 160

Kontaktný formulár

U nás aj objednávky na renovácie náplní do tlačiarní ! Stačí poslať typ tlačiarne.