Softvér

Jednou z oblastí podnikania spoločnosti je vývoj užívateľského softvér pre malé firmy a živnostníkov. Týmto chceme vykryť priestor slovenského trhu, kde veľké spoločnosti určujú smer, no malí špecifickí zákazníci nedostávajú, čo potrebujú.

Spoločnosť poskytuje individuálny, komplexný a užívateľsky orientovaný vývoj začínajúc od zadania, cez projekt, až po programové riešenie a kompletnú dodávku softvéru s hardvérom.

  • Náš prístup

    Starostlivosť o zákazníka

    Dôležitým bodom stratégie firmy je starostlivosť o zákazníka, upgrade a doplnenie programov podľa potreby. Špecializujeme sa na tvorbu databázových aplikácií určených na prácu v prostredí MS Windows, s možnosťou tvorby aplikácii CLIENT/SERVER. Cena závisí od druhu a od rozsahu programu, snažíme sa ju však upraviť tak, aby bola pre Vás čo najprijateľnejšia.Ralcom