SERVIS

Kvalitný servis predĺži život

Výpočtová technika je dnes kľúčovým pomocníkom vo všetkých oblastiach podnikania aj zábavy a preto je dôležité zabezpečiť týmto neúnavným pracovníkom kvalitný servis. Servis pozostáva nielen z pravidelnej hardvérovej, alebo softvérovej údržby, ale aj možnosť pohotovostnej opravy.

Ponúkame servis na vašom pracovisku alebo u vás doma. Nezáleží, kde ste počítač zakúpili, ani akej značky je. Vyriešime príčinu problému, opravíme a vyladíme OS vášho počítača.

screen

Typy Servisu

Každá oprava PC začína diagnostikou poruchy a návrhom opravy. Po oprave, ak zákazník súhlasí, nastavíme aj optimálny výkon. Vykonávame kontrolu a optimalizáciu spustených procesov; odstránime nepotrebné aplikácie, programy a súbory. Skontrolujeme aktualizáciu OS, poprípade navrhneme vhodný upgrade zariadenia. Poradíme vám, ako sa starať o PC, aby ste servis potrebovali čo najmenej

Správa IT a siete

Správa IT
Poskytujeme služby týkajúce sa inštalácie OS, softvéru a komponentov podľa dohody. Cena jednotlivých úkonov vychádza z platného cenníka alebo podľa individuálnej dohody. Počítačová bezpečnosť je zameraná na elimináciu a odhaľovanie rizík spojených s používaním počítača. Cieľom je zabezpečiť ochranu pred zneužitím dát z počítača a voči technickým poruchám. Zaistiť bezpečnú komunikáciu a prenos dát.

Správa IT znamená nepretržitú a kompletnú starostlivosť o IT prostredia, ako je správa PC, NTB, administrácia serverov, sieťových prvkov a ďalších zariadení potrebných na bezproblémový chod celej infraštruktúry.
Správa siete
Správa siete súvisí so správou serverov, ktoré tvoria nosnú časť infraštruktúry a pracovných staníc. Vďaka pasívnym a aktívnym prvkom siete sú jednotlivé prvky prepojené a dokážu spolu komunikovať.

Služba „správa siete“ slúži práve na to, aby bolo sieťové prepojenie funkčné, rýchle, spoľahlivé a bezpečné. Či už ide o lokálnu sieť LAN, o bezdrôtovú sieť WiFi, o internetovú sieť WAN alebo o vnútornú privátnu sieť VPN.
Náš prístup
Poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi zameraný na vyriešenie jeho požiadaviek v rámci IT. Ponúkame inštaláciu a konfiguráciu serverových systémov založených na platformách Windows.


Ralcom