Kontaktný formulár

U nás aj objednávky na renovácie náplní do tlačiarní ! Stačí poslať typ tlačiarne.

Kontakt na nás

RalCom, spol. s .r.o.


Sídlo spoločnosti :
Jána Derku 1703
911 01 Trenčín

0917 864 210
ralcom@ralcom.sk

IČO : 36 308 871
IČD : SK 20 20 176 510
DIČ : 20 20 176 510

Bankové spojenie :
TB Trenčín, č.ú. 26 24 271 158/1100
SK 72 1100 000 000 26 24 271 158

Kontaktná osoba :
Ing. Radoslav Lazový
Hot line: 0907 745 160Ralcom